Podmínky inzerce

 

Podmínky inzerce na AlkoholClub.cz 

 1. Inzerce je viditelná pouze pro přihlášené členy eshopu AlkoholClub.cz
 2. Inzerce je vkládána administrátorem eshopu AlkoholClub.cz na základě emailové poptávky ze strany přihlášeného člena (viz specifikace inzerátu) - email musí být totožný s emailem uvedeným v registraci.
 3. Na jednu registraci je možné inzerovat bezplatně pouze jednu inzerci v podkategorii "Chci poradit" a až 12 inzercí ve všech kategoriích po splnění jedné ze dvou podmínek (viz níže)
 4. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 1 měsíce. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Po odeslání tohoto potvrzujícího mailu máte ještě možnost po dobu 3 dnů zareagovat s prosbou na jeho bezplatné obnovení na další měsíc. 
 5. Zveřejněná inzerce se zaměřuje pouze na sběratelské alkoholy a předměty s tím spojené (prázdné lahve, stojany, atd.). Na danou inzerci je možné reagovat v odkazu "diskuze", kde je možné se ptát na případné dotazy či poradit s daným problémem. Inzerce s jinou, nepříbuznou tématikou, nebudou vystaveny.
 6. Inzerent musí být majitelem sbírky, kterou rozprodává.
 7. Inzerent si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit na základě emailového požadavku na inzerce@alkoholclub.cz
 8. Provozovatel eshopu AlkoholClub.cz pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 9. Provozovatel eshopu AlkoholClub.cz nenabízí v rámci služby inzerce AlkoholClub.cz vlastní Zboží a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli. Provozovatel tedy neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání Zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.  
 10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů inzerce AlkoholClub.cz ani za způsob jakým inzerci AlkoholClub.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití inzerce AlkoholClub.cz uživateli či třetími osobami. 
 11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním inzerce AlkoholClub.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání inzerci AlkoholClub.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 
 12. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá. 
 13.  Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy. Provozovatel pouze schvaluje daný inzerát, který před zveřejněním může s inzerentem konzultovat a upozornit na dané problémy s inzerátem spojené.
 14. Inzerent může svůj obsah inzerátu kdykoliv konzultovat a případně poupravit na základě emailové konverzace přes inzerce@alkoholclub.cz
 15. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami. 
 16. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží. Ty samozřejmě nebudou provozovatelem schváleny.
 17. Provozovatel prohlašuje, že se vedení inzerci AlkoholClub.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a maximální péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání inzerce AlkoholClub.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 
 18. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení inzerci AlkoholClub.cz upravovat nebo inovovat. 
 19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. 

Podmínky vícenásobné inzerce na AlkoholClub.cz 

 

Nutno splnit jednu ze dvou podmínek.

   1. být registrovaným členem s dokončenými minimálně 4 objednávkami v minimální hodnotě 10000Kč.
   2. mít zaplacený registrační poplatek pro inzerci (500Kč/čtvrtletí nebo 1500/rok) - vice info na inzerce@alkoholclub.cz

 

Táto podmínka slouží jako ověření Prodejce/Kupce pro větší věrohodnost obou stran. Inzerce musí být vždy ověřený a inzerent muže provozovatele požádat o potvrzení zda se jedná o ověřeného kupce.

 

Zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány na základě odsouhlasených podmínek při registraci viz odkaz.