Pravidla soutěže

Pravidla soutěže AlkoholClub.cz


Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a
podmínky marketingové soutěže s názvem „Soutěž s AlkoholClub.cz“ (dále
jen "Soutěž").

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je eshop AlkoholClub.cz pod provozovatelem Mgr. Jakub Němec, IČ: 86962086, se sídlem Na Uličce 1360, Otrokovice 76502 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže
Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 24. 5. 2021 do 30. 5.
2021 (dále jen „doba konání soutěže“).
Místo konání soutěže je na e- shopových stránkách, facebookových stránkách a instagramových stránkách Pořadatele 

1.3 Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která se zapojí do soutěže a pošle svou odpověď na naši uvedenou emailovou adresu soutez@alkoholclub.cz

Přes uvedený email účastníka také bude případný výherce kontaktován pro předání výhry.

Vítěz soutěže bude vylosovaný z doručených mailů jen budou sepsány a vylosovány.
O výsledku soutěže bude výherce obeznámen do 10 pracovních dnů od slosování.

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let
s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky či Slovenska.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu
obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže.

2 Podmínky a pravidla soutěže


Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří řádně odpovědí na danou otázku na uvedenou emailovou adresu soutez@alkoholclub.cz.  Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude
podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit
zaměstnanci Pořadatele a osoby mladší 18 let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze
strany pořadatele soutěže.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.AlkoholClub.cz a https://www.facebook.com/alkoholclub.cz

3 Výhry a jejich předání

Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
Výherci budou informováni o výhře přímo na uvedenou emailovou adresu. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo
nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém
případě užije k jiným marketingovým účelům.
Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od kontaktování pořadatele, na
adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí.
V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme
zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její
poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4. Zpracování osobních údajů


Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím
Instagramu nebo facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové
adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům.

Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu,
který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi
soutěže nárok na vydání výhry.
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů
(dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným
zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to
do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000
Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv
na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby
trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení


Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže.
Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato
pravidla.
Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách je vždy na Pořadateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny
spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V
případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra
nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve
zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato
pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže.
Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální
možné míře.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a
třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze
domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo
srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad
výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry.
Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za
případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži
uveřejněny.
Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a
svobodně.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2021.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení