Jakostní víno

Jakostní víno

Jakostní víno musí být zatříděno patřičnými schvalovacími orgány. Je vyráběno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu. Na etiketě se uvádí odrůda, oblast a další povinné údaje. Může být uveden také ročník.