Slámové víno

Slámové víno

Slámové víno se smí vyrábět jen z hroznů, před zpracováním skladovaných na slámě či rákosu nebo zavěšených ve větraném prostoru po dobu alespoň tří měsíců.