AOP

AOP

Zkratka pro Applellation d´Origine Protégée, což se překládá jako " chráněné označení původu". Jedná se o označení užívané v zemích EU totožné s AOC.