Apelace

Apelace

Název pro označení geografického původů vína (užití i u některých rumů - nejčastěji z francouzsky mluvících zemí), které je součástí názvu vína.